آیتم های موجود
سرویس دو نفره تاج
سرویس دو نفره تاج
جنس بدنه آلومینیوم ریختگی(دایکاست) نوع پوشش رنگ کوره ای پلی استر مقاوم دربرابر نورخورشید و رطوبت قطر میز به سفارش مشتری
کدمحصول:1296
ثبت درخواست
سرویس چهار نفره مرغابی
سرویس چهار نفره مرغابی
جنس بدنه آلومینیوم ریختگی(دایکاست) نوع پوشش رنگ کوره ای پلی استر مقاوم دربرابر نورخورشید و رطوبت قطر میز به سفارش مشتری.
کدمحصول:1294
ثبت درخواست
سرویس چهارنفره طاووسی
سرویس چهارنفره طاووسی
جنس بدنه آلومینیوم ریختگی(دایکاست)
نوع پوشش رنگ کوره ای پلی استر
مقاوم دربرابر نورخورشید و رطوبت قطر میز به سفارش مشتری.
کدمحصول:1295
ثبت درخواست