آیتم های موجود
كباب پز اجاق دار دو درب گرد با كيفيت
كباب پز اجاق دار دو درب گرد با كيفيت

۶۰سانتیمتر درب دار،دودرب گردBR002
طول۶۰*٤٥عرض*١٢٠ارتفاع
وزن ۳۵کیلوگرم /ازجنس فولاد باكيفيت بارنگ استاتيك،داراي سيني چكه گير/داراي ميزچوبي تاشو ازچوب باكيفيت/چرخدار،داراي اجاق براي پخت و پز/داراي حرارت يكنواخت/داراي طبقه گريل از جنس لعاب باكيفيت با٨عدد چدن رويه براي شعله كباب پز/درب گرد كباب پز پس از باز شدن فضاي بسيار كمي اشغال ميكند
ثبت درخواست
كباب پز اجاق دار دو درب تخت با كيفيت
كباب پز اجاق دار دو درب تخت با كيفيت
٧٥سانتيمتراجاق دار،دودرب گردBR005
طول٧٥*٤٥عرض*۹۰ارتفاع
وزن ۳۸کیلوگرم /ازجنس فولاد باكيفيت بارنگ استاتيك،داراي سيني چكه گير/داراي ميزچوبي تاشو ازچوب باكيفيت/چرخدار،داراي اجاق براي پخت و پز/داراي حرارت يكنواخت/داراي طبقه گريل از جنس لعاب باكيفيت با٨عدد چدن رويه براي شعله كباب پز
کدمحصول:1363
ثبت درخواست
كباب پز اجاق دار دو درب گرد با كيفيت
كباب پز اجاق دار دو درب گرد با كيفيت
٧٥سانتيمتراجاق دار،دودرب گردBR001
طول٧٥*٤٥عرض*١٢٠ارتفاع
وزن ٤٠كيلوگرم /ازجنس فولاد باكيفيت بارنگ استاتيك،داراي سيني چكه گير/داراي ميزچوبي تاشو ازچوب باكيفيت/چرخدار،داراي اجاق براي پخت و پز/داراي حرارت يكنواخت/داراي طبقه گريل از جنس لعاب باكيفيت با٨عدد چدن رويه براي شعله كباب پز/درب گرد كباب پز پس از باز شدن فضاي بسيار كمي اشغال ميكند.
کدمحصول:1362
ثبت درخواست