آیتم های موجود
چتر هشت ضلعی
چتر هشت ضلعی
بدنه استنلس استیل خارجی،پارچه کتان کجراه(پارچه ضدآب)جمع شونده،قطر۴ متر با سایه دهی ۱۲متر مربع،ارتفاع ۲۵۰سانتی متر ارتفاع سرگیر۲۱۰سانتی متر عرضه میشود وزن پایه این سایه بان ۳۰کیلوگرم و وزن چتر ۱۵کیلوگرم میباشد.
کدمحصول:1307
ثبت درخواست
چتر هشت ضلعی
چتر هشت ضلعی
بدنه چوب قطر ۴متربا سایه دهی ۱۲متر مربع،ارتفاع۲۷۵سانتی متر،و ارتفاع سرگیر۲۲۰سانتی متر طراحی شده است و وزن پایه این سایه بان ۴۵کیلوگرم و وزن چتر ۲۰کیلوگرم میباشد.
کدمحصول:1306
ثبت درخواست
چتر هشت ضلعی
چتر هشت ضلعی
بدنه استنلس استیل خارجی،پارچه کتان کجراه(پارچه ضدآب)جمع شونده،قطر۳متر با سایه دهی ۱۲متر مربع،ارتفاع ۲۵۰سانتی متر ارتفاع سرگیر۲۱۰سانتی متر عرضه میشود وزن پایه این سایه بان ۳۰کیلوگرم و وزن چتر ۱۵کیلوگرم میباشد.
کدمحصول:1305
ثبت درخواست
چتر پایه کنار هشت ضلعی
چتر پایه کنار هشت ضلعی
جنس بدنه آهن،سقف چوب روسی،پارچه کتان کجراه(ضدآب)،باسایه دهی ۱۲مترمربع،ارتفاع۲۸۵سانتی متر،و سرگیر۱۲۰سانتی متر عرضه میشود.وزن پایه این سایبان۸۰کیلوگرم و وزن چتر آن ۱۵کیلوگرم میباشد.
کدمحصول:1304
ثبت درخواست
چتر پایه کنار هشت ضلعی
چتر پایه کنار هشت ضلعی
جنس بدنه آهن،سقف چوب روسی،پارچه کتان کجراه(ضدآب)،باسایه دهی ۱۲مترمربع،قطر 4متر ،ارتفاع۲۸۵سانتی متر،و سرگیر210سانتی متر عرضه میشود.وزن پایه این سایبان۸۰کیلوگرم و وزن چتر آن ۱۵کیلوگرم میباشد.
کدمحصول:1303
ثبت درخواست