آیتم های موجود
گلدان بارز
گلدان بارز
برخی از مزایای گلدان های بارز:
مقاوم در برابر شرایط جوی اعم از یووی خوشید، یخ زدگی و بارندگی با عمر مفید 25 سال دارای کامپاید مکمل‏های بهبود دهنده، آنتی یووی، آنتی اکسیدانت و آنتی استاتیک
طراحی زیبا و منحصر بفرد، کلاسیک و مدرن
قابلیت تولید در انواع رنگ‏های سفارشی و گرانیتی
قابلیت تبدیل به گلدان‏های نوری
ارتقا مناظر شهری و محوطه ویلاها و لابی هتل ها
حمل و نقل آسان بدون صدمه و تغییر رنگ
10 سال گارانتی
مکان های مورد استفاده:
هتلها، خیابان‏ها و پارک‏ها، اماکن تجاری، مسکونی، تفریحی، توریستی، آموزشی و ...
کدمحصول:B719
ثبت درخواست
گلدان بارز
گلدان بارز
برخی از مزایای گلدان های بارز:
مقاوم در برابر شرایط جوی اعم از یووی خوشید، یخ زدگی و بارندگی با عمر مفید 25 سال دارای کامپاید مکمل‏های بهبود دهنده، آنتی یووی، آنتی اکسیدانت و آنتی استاتیک
طراحی زیبا و منحصر بفرد، کلاسیک و مدرن
قابلیت تولید در انواع رنگ‏های سفارشی و گرانیتی
قابلیت تبدیل به گلدان‏های نوری
ارتقا مناظر شهری و محوطه ویلاها و لابی هتل ها
حمل و نقل آسان بدون صدمه و تغییر رنگ
10 سال گارانتی
مکان های مورد استفاده:
هتلها، خیابان‏ها و پارک‏ها، اماکن تجاری، مسکونی، تفریحی، توریستی، آموزشی و ...
کدمحصول:B732
ثبت درخواست
گلدان بارز
گلدان بارز
برخی از مزایای گلدان های بارز:
مقاوم در برابر شرایط جوی اعم از یووی خوشید، یخ زدگی و بارندگی با عمر مفید 25 سال دارای کامپاید مکمل‏های بهبود دهنده، انتی یووی، آنتی اکسیدانت و آنتی استاتیک
طراحی زیبا و منحصر بفرد، کلاسیک و مدرن
قابلیت تولید در انواع رنگ‏های سفارشی و گرانیتی
قابلیت تبدیل به گلدان‏های نوری
ارتقا مناظر شهری و محوطه ویلاها و لابی هتل ها
حمل و نقل آسان بدون صدمه و تغییر رنگ
10 سال گارانتی
مکان های مورد استفاده:
هتلها، خیابان‏ها و پارک‏ها، اماکن تجاری، مسکونی، تفریحی، توریستی، آموزشی و ...
;کدمحصول:B731
ثبت درخواست
گلدان بارز
گلدان بارز
برخی از مزایای گلدان های بارز:
مقاوم در برابر شرایط جوی اعم از یووی خوشید، یخ زدگی و بارندگی با عمر مفید 25 سال دارای کامپاید مکمل‏های بهبود دهنده، آنتی یووی، آنتی اکسیدانت و آنتی استاتیک
طراحی زیبا و منحصر بفرد، کلاسیک و مدرن
قابلیت تولید در انواع رنگ‏های سفارشی و گرانیتی
قابلیت تبدیل به گلدان‏های نوری
ارتقا مناظر شهری و محوطه ویلاها و لابی هتل ها
حمل و نقل آسان بدون صدمه و تغییر رنگ
10 سال گارانتی
مکان های مورد استفاده:
هتلها، خیابان‏ها و پارک‏ها، اماکن تجاری، مسکونی، تفریحی، توریستی، آموزشی و ...
کدمحصول:B722
ثبت درخواست
گلدان بارز
گلدان بارز
برخی از مزایای گلدان های بارز:
مقاوم در برابر شرایط جوی اعم از یووی خوشید، یخ زدگی و بارندگی با عمر مفید 25 سال دارای کامپاید مکمل‏های بهبود دهنده، آنتی یووی، آنتی اکسیدانت و آنتی استاتیک
طراحی زیبا و منحصر بفرد، کلاسیک و مدرن
قابلیت تولید در انواع رنگ‏های سفارشی و گرانیتی
قابلیت تبدیل به گلدان‏های نوری
ارتقا مناظر شهری و محوطه ویلاها و لابی هتل ها
حمل و نقل آسان بدون صدمه و تغییر رنگ
10 سال گارانتی
مکان های مورد استفاده:
هتلها، خیابان‏ها و پارک‏ها، اماکن تجاری، مسکونی، تفریحی، توریستی، آموزشی و ...
کدمحصول:B721
ثبت درخواست
گلدان بارز
گلدان بارز
برخی از مزایای گلدان های بارز:
مقاوم در برابر شرایط جوی اعم از یووی خوشید، یخ زدگی و بارندگی با عمر مفید 25 سال دارای کامپاید مکمل‏های بهبود دهنده، آنتی یووی، آنتی اکسیدانت و آنتی استاتیک
طراحی زیبا و منحصر بفرد، کلاسیک و مدرن
قابلیت تولید در انواع رنگ‏های سفارشی و گرانیتی
قابلیت تبدیل به گلدان‏های نوری
ارتقا مناظر شهری و محوطه ویلاها و لابی هتل ها
حمل و نقل آسان بدون صدمه و تغییر رنگ
10 سال گارانتی
مکان های مورد استفاده:
هتلها، خیابان‏ها و پارک‏ها، اماکن تجاری، مسکونی، تفریحی، توریستی، آموزشی و ...
کدمحصول:B714
ثبت درخواست
گلدان بارز
گلدان بارز
برخی از مزایای گلدان های بارز:
مقاوم در برابر شرایط جوی اعم از یووی خوشید، یخ زدگی و بارندگی با عمر مفید 25 سال دارای کامپاید مکمل‏های بهبود دهنده، آنتی یووی، آنتی اکسیدانت و آنتی استاتیک
طراحی زیبا و منحصر بفرد، کلاسیک و مدرن
قابلیت تولید در انواع رنگ‏های سفارشی و گرانیتی
قابلیت تبدیل به گلدان‏های نوری
ارتقا مناظر شهری و محوطه ویلاها و لابی هتل ها
حمل و نقل آسان بدون صدمه و تغییر رنگ
10 سال گارانتی
مکان های مورد استفاده:
هتلها، خیابان‏ها و پارک‏ها، اماکن تجاری، مسکونی، تفریحی، توریستی، آموزشی و ...
کدمحصول:B713
ثبت درخواست
گلدان بارز
گلدان بارز
برخی از مزایای گلدان های بارز:
مقاوم در برابر شرایط جوی اعم از یووی خوشید، یخ زدگی و بارندگی با عمر مفید 25 سال دارای کامپاید مکمل‏های بهبود دهنده،آنتی یووی، آنتی اکسیدانت و آنتی استاتیک
طراحی زیبا و منحصر بفرد، کلاسیک و مدرن
قابلیت تولید در انواع رنگ‏های سفارشی و گرانیتی
قابلیت تبدیل به گلدان‏های نوری
ارتقا مناظر شهری و محوطه ویلاها و لابی هتل ها
حمل و نقل آسان بدون صدمه و تغییر رنگ
10 سال گارانتی
مکان های مورد استفاده:
هتلها، خیابان‏ها و پارک‏ها، اماکن تجاری، مسکونی، تفریحی، توریستی، آموزشی و ...
کدمحصول:B718
ثبت درخواست
گلدان بارز
گلدان بارز
برخی از مزایای گلدان های بارز:
مقاوم در برابر شرایط جوی اعم از یووی خوشید، یخ زدگی و بارندگی با عمر مفید 25 سال دارای کامپاید مکمل‏های بهبود دهنده، آنتی یووی، آنتی اکسیدانت و آنتی استاتیک
طراحی زیبا و منحصر بفرد، کلاسیک و مدرن
قابلیت تولید در انواع رنگ‏های سفارشی و گرانیتی
قابلیت تبدیل به گلدان‏های نوری
ارتقا مناظر شهری و محوطه ویلاها و لابی هتل ها
حمل و نقل آسان بدون صدمه و تغییر رنگ
10 سال گارانتی
مکان های مورد استفاده:
هتلها،خیابان‏ها و پارک‏ها، اماکن تجاری، مسکونی، تفریحی، توریستی، آموزشی و ...
کدمحصول:B723
ثبت درخواست