آیتم های موجود
چمن مصنوعي ٣٥
چمن مصنوعي ٣٥
جنس الياف اصلي:پلي اتيلن،جنس الياف پركننده:پلي پروپيلن،ارتفاع الياف٣٥ميليمتر،تراكم طولي ١٢٠گره برمتر طول،تراكم عرضي ٥/١٦ داراي ١٥٦٠٠گره در هرمتر مربع ميباشد،اين عدد نشان از تراكم بالاي اين مدل دارد،ابعاد رول هاي چمن مصنوعي بسته به سفارش مشتري قابل توليد ميباشداما به صورت عام عرض رول ها٢و٤متر و طول آنها ١٥مترميباشد.
٣٦ماه ضمانت تغيير رنگ و بافت دارد.
كاربرد:اين مدل در گروه چمن هاي مصنوعي تزئيني قرارميگيرد و ميتوان از آن در فضاهاي داخلي و خارجي همچون حياط،بالكن،ويلا،بين سنگ،مدرسه ،مهدكودك ،تالارو رستوران استفاده نمود.
کدمحصول:1328
ثبت درخواست
چمن مصنوعي ٢٥
چمن مصنوعي ٢٥
جنس الياف اصلي:پلي اتيلن،جنس الياف پركننده:پلي پروپيلن،ارتفاع الياف٢٥ميليمتر،تراكم طولي ١٢٠گره برمتر طول،تراكم عرضي ٥/١٦ داراي ١٥٦٠٠گره در هرمتر مربع ميباشد،اين عدد نشان از تراكم بالاي اين مدل دارد،ابعاد رول هاي چمن مصنوعي بسته به سفارش مشتري قابل توليد ميباشداما به صورت عام عرض رول ها٢و٤متر و طول آنها ١٥مترميباشد.۳۶ماه ضمانت تغییر رنگ و بافت.
كاربرد:اين مدل در گروه چمن هاي مصنوعي تزئيني قرارميگيرد و ميتوان از آن در فضاهاي داخلي و خارجي همچون حياط،بالكن،ويلا،بين سنگ،مدرسه ،مهدكودك ،تالارو رستوران استفاده نمود.
کدمحصول:1330
ثبت درخواست